15 Bộ màu sắc ngành hàng nhưng bạn cần nắm bắt

Màu sắc có can thiệp vào tỷ trọng biến đổi khách hàng không ?

CÓ, màu sắc can thiệp vào tỷ lệ chuyển đổi !

do lý màu sắc sẽ tác động đến cảm nhận mua hàng

lúc cảm giác lên thì lý trí sẽ giảm xuống, bạn hàng sẽ có trào lưu đặt hàng, mua hàng cao hơn.

Hôm nay LeeTa đưa ra đến các bạn bộ màu sắc sử dụng cho 15 lĩnh vực hàng.

Các bạn có thể sử dụng trong việc:

  • lựa chọn màu sắc cho thương hiệu
  • Màu sắc cho siêu thị
  • Màu sắc cho font chụp ảnh vật phẩm
  • màu sắc chủ đạo cho website

15 ngành hàng bao gồm:

Nước uống

>> Nguy cơ của KOLs – Mở đường cho thời đại thành lập thương hiệu bằng Linh Vật

“Bài viết thuộc về Leeta, các bên sao chép cần phải trích nguồn rõ ràng: Thành Lê – LeeTa”

_ LeeTa – Everything For Content _

BÀI VIẾT LIÊN QUAN