9 Thành phần thiết yếu của thông điệp thương hiệu

Chiến lược thương hiệu sẽ xác định chính xác những gì you muốn truyển tải. Thông điệp thương hiệu là nghệ thuật triển khai từ ngữ thích hợp để truyển tải bản chất thương hiệu của bạn tới khách hàng tiềm năng. Đảm bảo 9 thành phần sau trong tín hiệu thương hiệu:

1. Tuyên bố sứ mệnh

Tuyên bố sứ mệnh của bạn là một hoặc hai câu ngắn trả lời “tại sao company tồn tại?”: [Chúng tôi tồn tại để ___ ] Các tuyên bố sứ mệnh: không giống như các phần khác của tín hiệu của you, tuyên bố sứ mệnh của bạn thường là cả nội bộ và bên ngoài.

2. Tuyên bố tầm nhìn

Tuyên bố góc nhìn của you là 1 tuyên bố mang tính tưởng tượng, hướng đến tương lai, đặt ra mục tiêu tương lai về những gì you muốn thấy. [Công ty của chúng tôi sẽ là __ ] chia sẻ cách khác, doanh nghiệp của you đang đi đến đâu?

3. Giá trị

Giá trị là kim chỉ nam quyết định cách bạn kinh doanh, ví dụ: [Chúng tôi tin rằng __ ]. Viết càng rất nhiều càng tốt, sau như thế biên tập danh mục này thành một danh sách ngắn hơn chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh và sứ mệnh cốt lõi. Giá trị có thể về nhân loại, sự nhiều chủng loại, sự trợ giúp và niềm vui,…

4. Tuyên bố định vị

Nếu sứ mệnh của bạn đánh vào lý do tại sao, thì tuyên bố định vị của you tấn công vào điều gì, ai và như vậy nào trong hoạt động kinh doanh của bạn. Đối cùng [đối tượng mục tiêu], [thương hiệu của bạn] là [thị trường của bạn] mang lại tốt nhất cho [lời hứa thương hiệu].

5. Sự đặc biệt

Sự đặc biệt là những thứ khiến cho thương hiệu của bạn đặc biệt so cùng các kẻ địch cạnh tranh của you. Chiến lược thương hiệu và mô hình kinh doanh sẽ giúp xác định những điều đó, nhưng thông điệp thương hiệu của bạn cần phải truyền tải chúng tới đối tác, chẳng hạn như đối tượng, mức giá, chất lượng, thành phần, nguyên liệu, giá trị, dịch vụ,…

6. Định đề giá trị

Định đề giá trị là những tuyên bố ngăn nắp xác định những gì bạn có thể làm cho khách hàng hoặc giá trị của Công ty hoặc vật phẩm là gì. Những tuyên bố này có thể hiển thị dưới nhiều cơ chế không giống nhau trong mọi thứ các loại tài liệu marketing.

7. Giọng nói

thông điệp thương hiệu tác dụng không chỉ là những gì you đưa ra nhưng còn là cách you nói. Tiếng chia sẻ thương hiệu mang cá tính của company you vào cuộc sống, có thể là đam mê, chung, vui nhộn, chuyên nghiệp hay bất kỳ điều gì phù hợp cùng thương hiệu,…

8. Khẩu hiệu

Thương hiệu có thể thực hiện khẩu hiệu để diễn đạt Công ty, khơi gợi cảm giác hoặc chỉ khiến bất cứ ai cười. Mọi điều phụ thuộc vào tính cách thương hiệu của you. Hãy bảo đảm khẩu hiệu của bạn đơn giản, gọn gàng và dễ nhớ.

9. Quảng cáo chiêu hàng

Quảng cáo chiêu hàng là 1 khái niệm kinh doanh kiểu cũ. Mục tiêu là mô tả càng rất nhiều càng tốt bằng ít từ nhất có thể. Mở màn xây dựng điều này với tuyên bố định vị của you ở trung tâm, sau đó thêm các yếu tố khác lạ và các đề xuất giá trị xung quanh nó.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN